Ana sayfa
Firmamız
Ürünlerimiz
Hizmetlerimiz
Haberler
İletişim
Galeri - YENI 
 
 
AB yüzünü yenilenebilir enerjiye dönüyor
 
Avrupa Birliği(AB), her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve küresel ısınmaya karşı mücadele edebilmek için, yüzünü 'doğa dostu' olarak görülen yenilenebilir enerjiye çevirdi.

Duygu Leloğlu, Brüksel
AB'nin iki gün süren devlet ve hükümet başkanları Zirvesi, 2020 yılına kadar birliğin toplam yenilenebilir enerji üretimini % 20 oranında arttırma kararını aldı. Diğer enerji kaynaklarından çok pahalı olan yenilenebilir enerji konusunda, AB ülkelerinin hangi oranda fedakarlık yapacakları ise, ülkelerin hassasiyetlerine göre belirlenecek. Öte yandan liderler, 2020'ye kadar atmosferde bulunan ve sera etkisi yapan gazları oranının da % 20 oranında azaltılmasında da uzlaşma sağladılar.
AB'nin iki gün süren zorlu pazarlıklarının ardından uzlaşmanın detaylarını açıklayan dönem başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, kararın bütün AB ülkeleri açısından 'bağlayıcılığı' olduğuna dikkati çekti. Birliğin bu cesur kararının ise, endüstrileşmiş ülkeleri de bu yönde adım atma konusunda motive edeceğine inandığını ifade etti. Merkel, AB ülkeleri arasında asıl görüş ayrılıklarına sebep olan, her ülkenin ne kadar oranda yenilenebilir enerjiye yöneleceği konusunun ise, ülkelerin hassasiyetleri gözönüne alındıktan sonra karara bağlanacağını belirtti.
Bu konuda görev ise Avrupa Komisyonu'na bırakıldı. Global uzlaşmanın yasal çerçevesini hazırlamak üzere bir an önce kolları sıvayacak olan Komisyonu, her AB ülkesi ile yakın temas haline geçerek, o ülkenin yenilenebilir enerjiye geçme konusunda atabileceği adımı belirleyecek önerileri bu yılın sonuna doğru yapacak.   
Ancak yine de, hangi ülkenin ne kadar fedakarlıkta bulunacağı konusu açıklığa kavuşturulmadan önce, Brüksel ile üye ülkeler arasında büyük pazarlıkların yapılması bekleniyor. Çünkü 27 Avrupa ülkesinin enerji kaynağı birbirinden oldukça farklı ve her ülke kendi özel durumunun dikkate alınmasını istiyor. Örneğin, enerji üretiminin % 40'ını nükleer enerjiden karşılayan Fransa ve Finlandiya, nükleer enerjiden vazgeçmek niyetinde değiller.
Yenilenebilir enerjinin pahalı olmasından yakınan, diğer Avrupa ülkelerine oranla daha yoksul olan Doğu Avrupa ülkeleri de, doğaya zararlı olan fosil enerjisini hemen bırakmaya yanaşmıyor. Bu ülkeler, toplam % 20 hedefine ulaşabilmek için, yenilenebilir enerjide deneyimli olan ülkelerine kendilerine öncülük yapmasını talep ediyor.
Sonuç olarak AB prensipte anlaştı. Ama görünen o ki, asıl sorunu teşkil eden detaylar üzerinde bir uzlaşmaya varabilmesi kolay olmayacak